W dniach od 23.03.2017 r. do dnia 31.03.2017 r. przeprowadzony zostanie nabór nowych dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) na rok szkolny 2017/2018. Harmonogram rekrutacji oraz inne informacje dotyczące warunków naboru znajdą Państwo na tablicy ogłoszeń
w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

Druki można pobrać z sekretariatu szkoły bądź ze strony internetowej szkoły: http://www.zpo-boronow.webserwer.pl.

Wypełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły
do 31 marca 2017 r. do godz. 15:00.

Procedura rekrutacji dzieci do przedszkola