29 kwietnia ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów umożlwiające otwarcie od 4 maja między innymi boisk sportowych ORLIK. Jednak w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną na terenie Gminy Boronów i Powiatu Lublinieckiego oraz negatywnym stanowiskiem Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu , w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników boiska informujemy, że ORLIK w Boronowie pozostanie zamknięty do 15 maja br. z możliwością przedłużenia terminu.