Przed Urzędem Gminy pojawił się pojemnik (opona), do którego możecie Państwo wrzucać plastikowe zakrętki. Cel szczytny, wesprzecie tym samym Bank aparatów słuchowych
Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic. W przypadku gorszej pogody pojemnik będzie znajdował się wewnątrz budynku.

nakrtki