Rada Gminy Boronów, na sesji zdalnej w dniu 29 grudnia 2020 r., przyjęła przygotowany przeze mnie  i służby finansowe budżet gminy na 2021 r. Dochody w 2021 roku zaplanowane zostały w wysokości 20.804.404,00 zł, a wydatki w kwocie 21.662.404,00 zł
W budżecie Gminy Boronów na 2021 rok występuje 860.000,00 zł deficytu, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych. Wydatki inwestycyjne to kwota 3.868.412,82 zł, co stanowi 17,9 % wydatków budżetowych. Korzystając z okazji, dziękuję Radnym za sprawne uchwalenie budżetu Gminy Boronów na 2021 rok oraz za dotychczasową współpracę. Mając nadzieję na dalszą dobrą współpracę życzę wszystkim Radnym oraz wszystkim Mieszkańcom, Znajomym dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i optymizmu w Nowym 2021 Roku.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2021 rok.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (9)

Gałka Jarosław, Hucz Robert, Hutsz Bogdan, Kozak Irena, Małysa Aleksandra, Mercik Grzegorz, Nowak Krystyna, Paprotny Teresa, Stroba Antoni

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Frania Aniela, Kożuch Barbara, Lipka Wioleta, Malcher Aleksander, Robok Ilona, Ślęzok Marian

Wójt Gminy Boronów – Krzysztof Bełkot