Ranking, w oparciu o dane finansowe z 2020 roku, przygotowała Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu
W kategorii gdzie oceniane były 1533 gminy wiejskie, udało nam się zająć bardzo wysokie 33 miejsce w Polsce oraz 4 miejsce w województwie śląskim. Ranking przygotowano w oparciu o dane Regionalnej Izby Obrachunkowej na koniec 2020 r.
Gminy były klasyfikowane na podstawie siedmiu wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach ogółem JST, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, udziału środków europejskich w wydatkach, relacji zobowiązań do dochodów oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

 tabela ranking 2