Miasto Chełmno, gminy Gozdnica, Lyski, Gaszowice, Wielka Nieszawka, Boronów, Pszów, Lubomia, Jejkowice i Wymiarki – to pierwsza dziesiątka rankingu gmin, które w II kwartale tego roku najaktywniej korzystały z programu „Czyste Powietrze”

Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Programem zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który co kwartał przygotowuje – wespół z Polskim Alarmem Smogowym i we współpracy z Bankiem Światowym – ranking gmin i miast, które najaktywniej z „Czystego Powietrza” korzystają. W rankingu wygrywają te miasta i gminy, w których złożono najwięcej wniosków o dotacje z tego programu w przeliczeniu na każde 1000 domów jednorodzinnych (dzięki temu ranking jest bardziej miarodajny niż gdyby brać pod uwagę tylko samą liczbę złożonych wniosków  czy liczbę wniosków w przeliczeniu na każde 1000 mieszkańców).

W edycji rankingu za II kwartał 2021 r. rewelacyjnie wypadło woj. śląskie, a zwłaszcza powiat wodzisławski i rybnicki (m.in. dlatego, że w pierwszej dziesiątce były aż trzy gminy z powiatu rybnickiego i dwie z wodzisławskiego, a w pierwszej dwudziestce – aż siedem gmin z powiatu wodzisławskiego). Ma się czym poszczycić także powiat żagański (dwie gminy z tego powiatu są w pierwszej dziesiątce).

Na jeszcze większą uwagę zasługuje to, że niektóre miasta i gminy trafiły do pierwszej dziesiątki i pierwszej dwudziestki zarówno w rankingu za II kwartał, jak i rankingu za I kwartał 2021 r. To Radlin, Lubomia, Godów, Pszów i Gorzyce i Mszana z powiatu wodzisławskiego, Gaszowice, Świerklany i Jejkowice z powiatu rybnickiego, a także Boronów z powiatu lublinieckiego.

 RANKING ZA II KWARTAŁ 2021 R. – pierwsza dziesiątka:

  1. Chełmno – powiat chełmiński – Kujawsko-Pomorskie – liczba złożonych wniosków: 120
  2. Gmina Gozdnica – powiat żagański – Lubuskie – 20
  3. Gmina Lyski – powiat rybnicki – Śląskie – 176
  4. Gaszowice – powiat rybnicki – Śląskie – 154
  5. Wielka Nieszawska – powiat toruński – Kujawsko-Pomorskie – 71
  6. Boronów – powiat lubliniecki – Śląskie – 57
  7. Pszów – powiat wodzisławski – Śląskie – 129
  8. Lubomia – powiat wodzisławski – Śląskie – 104
  9. Jejkowice – powiat rybnicki – Śląskie – 49
  10. Wymiarki – powiat żagański – Lubuskie – 19

źródło: https://tuwartomieszkac.pl/artykuly/nowi-liderzy-czystego-powietrza/