Miło nam poinformować o bardzo wysokiej pozycji jaką zajęła nasza gmina w Rankingu Finansowym Jednostek Samorządu Terytorialnego za 2020 rok. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pod kierownictwem dr Małgorzaty Gałeckiej, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. W zestawieniu Gmina Boronów zajęła bardzo wysokie 33 miejsce na 1533 sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce. Ranking został przygotowany na podstawie 7 następujących wskaźników:

  • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  • Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  • Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  • Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  • Udział środków europejskich w wydatkach ogółem
  • Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  • Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Miejsca pozostałych gmin wiejskich z powiatu lublinieckiego: Ciasna – 100; Herby – 476; Koszęcin – 673; Kochanowice – 546; Pawonków – 200.

Całość opracowania dostępna tutaj: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf