Gmina Boronów uzyskała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Śląskiego. W
ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021r. Gmina uzyskała pomoc
finansową w wysokości 60 000 zł na „Zagospodarowanie terenu strefy bezpiecznego postoju
wraz z funkcją obsługi turystycznej w sołectwie Hucisko”, przyczyniając się do poprawy
bezpieczeństwa oraz atrakcyjności turystycznej lokalnej społeczności.

tablica hucisko