Rondo

 

herb50 biały alfa

Bardzo wysokie miejsce zajęła nasza gmina w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia". Ranking ten  badał jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce, a opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie gminy były oceniane według 48 wskaźników do których należały między innymi: dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

W tym kompleksowym zestawieniu Gmina Boronów zajęła 26 miejsce na 1592 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców oraz drugie miejsce w województwie śląskim.

W tej samej kategorii pozostałe gminy z powiatu lublinieckiego zajmują następujące lokaty: 

  • Pawonków - 82  

  • Kochanowice - 86

  • Koszęcin - 94

  • Woźniki -158 

  • Ciasna - 169

  • Herby - 236

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

RAPORT GMINA DOBRA DO ŻYCIA