Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
W Gminie Boronów udało nam się uzyskać przyrost szczepień na poziomie 7,43 punktu procentowego, co oznacza, że w powiecie lublinieckim zajęliśmy drugie miejsce.
Z tego tytułu przysługuje nam nagroda w wysokości 500.000,00 zł, która musi być przeznaczona na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.