Rok 2022 jest dla nas niewątpliwe rokiem inwestycji, a co za tym idzie, rokiem prężnego rozwoju Gminy Boronów.

Dnia 16 lutego 2022 roku premier Mariusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Decyzja o otrzymaniu środków zapadła przy wsparciu Posła Ziemi Lublinieckiej Andrzeja Gawrona.

W związku z powyższym Gmina Boronów otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:

1. Rozbudowę ulicy Korfantego

2. Budowę ulicy bocznej do ulicy Wiśniowej

            Koszt pierwszego zadania wynosi 1 603 392 zł, w ramach funduszu gmina otrzyma 70% dofinansowania, co stanowi 1 100 000 zł.

            Koszt drugiego zadania to 731 933 zł a kwota dofinansowania na poziomie 50% wyniosła 365 000 zł.

Oby dwie inwestycje umożliwią rozwój przestrzenny centrum miejscowości, poprzez zapewnienie dostępu do nowo wydzielanych działek, na terenie atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym oraz pod względem dostępności do instytucji, podmiotów gospodarczych oraz punktów transportu zbiorowego.

Nowe, asfaltowe drogi wraz z oświetleniem zdecydowanie zwiększą poziom bezpieczeństwa oraz poprawią komfort życia mieszkańców. Ponadto zostanie rozbudowana infrastruktura wodociągowa, kanalizacja sanitarna, konieczna do zamieszkania oraz kanalizacja deszczowa, co umożliwi odwodnienie korpusu drogi oraz posesji.

Inwestycje wpłyną zatem na poprawę bezpieczeństwa, estetyki oraz zagospodarowanie terenu i zdecydowanie przełożą się na rozwój lokalny, powodując większą atrakcyjność Gminy dla potencjalnych inwestorów.

droga2

droga1