Mieszkańcy Gminy Boronów, którzy przyjęli obywateli Ukrainy –  uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko – ukraińską od dnia  24 lutego 2022 r i posiadają numer PESEL   oraz  zapewniają im zakwaterowanie   i wyżywienie mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na osobę za dzień.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane :

  • na wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu,
  • wniosek składa się w Urzędzie Gminy Boronów - pokój Nr 11 - sekretariat
  • świadczenie wynosi 40 zł na jedną osobę za dzień i przysługuje tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy,
  • świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane  z dołu,

 

WNIOSEK

KLAUZULA INFROMACYJNA RODO