Podczas marcowej sesji Rada Gminy w Boronowie podjęła uchwały o nowej metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła nowe stawki opłaty. Od 1 maja 2022r. nowa stawka za odpady zbierane selektywnie będzie wynosić 26 zł od osoby/miesiąc.

Stawka "karna" za nieprzestrzeganie obowiązku segregowania odpadów wynosi 52 zł od osoby/miesiąc. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów, wystawiona zostanie decyzja naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w "karnej" wyższej wysokości.

W przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji uchwalono zwolnienie z części opłaty, wynoszące 1,10 zł od osoby/miesiąc (dotyczy budynków jednorodzinnych). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim BIO odpadów.

W związku ze zmianą metody obliczania opłaty za odpady komunalne w terminie od 1 maja do 10 czerwca 2022r. wszyscy mieszkańcy Gminy Boronów, na których złożona jest deklaracja na odpady muszą zgłosić się do Urzędu Gminy w Boronowie (pokój nr 8) celem złożenia nowej deklaracji na odpady na nowym formularzu i według nowej metody obliczenia stawki. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty za odpady.