ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ 
PN.„BUDOWA RUROCIĄGU
PRODUKTOWEGO BORONÓW - TRZEBINIA WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI”
 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. z siedzibą
w Koluszkach orazZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(zwanych Generalnym Wykonawcą Inwestycji) działając
w imieniu PERN S.A. z siedzibą w Płocku (Inwestor)
zawiadamia, że odbędą się oględziny nieruchomości,
podczas których zostanie spisany protokół opisujący
stan nieruchomości po pracach budowlanych w realizacji
Inwestycji pn. „Budowa rurociągu produktowego
Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi” w terminie podanym w poniższym zestawieniu: