Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod linkiem https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkowznajdują się informacje o:

- obowiązujących przepisach i procedurach w obszarze charakterystyki energetycznej budynków;

- podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej podjęcie decyzji
o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalny zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty;

- dostępnych programach finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.