ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK ELEKTRYCZNY DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Jeśli ogrzewasz dom lub mieszkanie pompą ciepła lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego, możesz złożyć wniosek o dodatek dla swojego gospodarstwa domowego.

Dodatek dotyczy głównego źródła ciepła w gospodarstwie domowym. Możesz otrzymać dodatek, jeśli korzystasz z jednego z rodzajów źródeł ciepła:

* pompy ciepła,

* ogrzewania elektrycznego/bojlera elektrycznego.

Na jedno gospodarstwo domowe możesz otrzymać jedno dofinansowanie:

* 1000 zł – dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło mniej niż 5 MWh energii elektrycznej,

* 1500 zł - dla gospodarstwa domowego, które w 2021 roku zużyło więcej niż 5 MWh energii elektrycznej.

NIE SKŁADAJ WNIOSKU JEŚLI:

*członek twojego gospodarstwa domowego wystąpił już o dodatek,

*w twoim domu wykorzystywana jest energia elektryczna z mikroinstalacji,

*Ty lub członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku węglowego, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego,

*twoje gospodarstwo domowe kupiło paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, który: 

-prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw,

-jest wpisany do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, 

-sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby własne tych gospodarstw domowych,

* członkowie twojego gospodarstwa domowego korzystają lub skorzystali z dodatku do innych źródeł ciepła, lub złożyli wniosek o przyznanie tego dodatku dla twojego gospodarstwa domowego.

Wnioski można składać do 1 lutego 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Boronowie.