Poniżej przedstawiamy listy mieszkańców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli w Urzędzie Gminy Boronów deklaracje uczestnictwa i tym samym zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie pn. „Zielona Ziemia Lubliniecko- Tarnogórska- montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki”.

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Gminę Boronów dofinansowania ze środków FE SL 2021-2027.

LISTA PODSTAWOWA

LISTA REZERWOWA