W związku z czasowym zawieszeniem działalności Oddziału Pediatrycznego
informujemy, iż
• skierowania do szpitala do godziny 18.00 wystawia lekarz rodzinny; mali
pacjenci będą mogli liczyć na opiekę m.in. w najbliżej położonych
placówkach: w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w
Częstochowie (tzw. „Parkitka”) oraz w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach.
• po godzinie 18.00 dzieci przyjmowane są w ramach Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej działającej przy szpitalu w Lublińcu; w razie potrzeby
przyjmujący dziecko lekarz wystawi skierowanie do szpitala; w
przypadku braku możliwości transportu dziecka w stanie nagłym przez
rodziców (opiekunów) szpital w Lublińcu zapewni transport do
odpowiedniego szpitala,
• karetkę pogotowia wzywamy do dziecka będącego w stanie zagrożenia
życia i zdrowia.
Numery telefonów:
Pogotowie – 999, 112
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Lublińcu – 34 350 63 63


Dyrekcja SP ZOZ w Lublińcu