W czwartek, 16 listopada Serwis Samorządowy PAP po raz trzeci  ogłosił wyniki rankingu „Gmina Dobra do Życia”, który został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego  z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauki.

Na uroczystej gali, która odbyła się w hotelu Sheraton w Warszawie, Wójt Gminy Krzysztof Bełkot odebrał nagrodę dla Gminy Boronów:

– pierwsze miejsce w Województwie Śląskim

Wszystkie gminy były oceniane według 63 wskaźników do których należały między innymi:

dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych  bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Ranking „Gmina Dobra do Życia” zostały objęte patronatem: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Województw RP, a także Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

gdz1gdz2

Raport - Gmina Dobra do Życia 2023