Samorządowe pismo „Wspólnota” zaprezentowało ranking dotyczący kondycji finansowej samorządów. Tym razem zbadano wysokość nadwyżki operacyjnej za lata 2020 – 2022. Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia (najczęściej na inwestycje, choć może się zdarzyć, że zdecydujemy się na rozwój projektów wymagających głównie nowych wydatków bieżących) po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych.

W tym prestiżowym zestawieniu Gmina Boronów z nadwyżką w wysokości 1462,77 zł/na mieszkańca zajęła I miejsce w województwie śląskim, w kategorii gmin wiejskich oraz bardzo wysokie, 32 miejsce na 1513 gmin wiejskich sklasyfikowanych w rankingu ogólnokrajowym.

Tak wysokie lokaty potwierdzają prawidłowe zarządzanie gminnymi finansami.