Informujemy, że na stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 opublikowane zostały wyniki naboru z działania 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_10_6_03042024. Nasz projekt partnerski pn. Projekt "Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki" uzyskał ocenę pozytywną jednak w związku z ograniczonymi środkami został umieszczony na liście rezerwowej. Jego realizacja uzależniona jest od zwiększenia alokacji w ramach tego naboru lub oszczędności wygenerowanych przez projekty wybrane przez Zarząd Województwa Śląskiego do realizacji.