Gmina Boronów uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach projektu „ Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,2 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Boronów”.
Poziom dofinansowania wyniósł 169 463,42 zł.

loga fotowoltaika