Miło nam poinformować o bardzo wysokiej pozycji jaką zajęła nasza gmina w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W zestawieniu przygotowanym przez zespół kierowany rzez prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcę na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej – Gmina Boronów zajęła 45 miejsce na 1563 sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce. Ranking został przygotowany na podstawie 15 wskazników do których należały między innymi: wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, dochody własne gminy, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

herb boronow 2UWAGA !

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z remontem drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie" od dnia 10.10.2016 nastąpi całkowiete zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Częstochowskiej. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2016.

 

W ORSIP – oficjalnym portalu mapowym województwa śląskiego została opublikowana mapa szlaków rowerowych i turystycznych. Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu slaskie.travel, OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Na ich podstawie pracownicy Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego starali się odtworzyć realny przebieg szlaków. Szlaki te nie były weryfikowane w terenie dlatego mogą się zdarzać błędy. Rozbieżności w przebiegu można zgłaszać poprzez funkcję zgłoś błąd, dostępną w ORSIP. Szlaki opublikowane są w module Turystyka i kultura i aby otrzymać szczegółowe informacje o szlaku, należy wybrać narzędzie identyfikujące obiekt na mapie "i" a następnie kliknąć na wybrany szlak. Link do mapy ze szlakami http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=64963.

szlaki

 

herb boronow 2 Władze Gminy Boronów prowadzą prace związane z przygotowaniem Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022

Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych.