herb boronow 2UWAGA !

Informujemy, że w związku z realizacją inwestycji "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z remontem drogi wojewódzkiej nr 907 w Boronowie" od dnia 10.10.2016 nastąpi całkowiete zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Częstochowskiej. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2016.

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2016 

DOKUMENTY

W ORSIP – oficjalnym portalu mapowym województwa śląskiego została opublikowana mapa szlaków rowerowych i turystycznych. Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu slaskie.travel, OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Na ich podstawie pracownicy Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego starali się odtworzyć realny przebieg szlaków. Szlaki te nie były weryfikowane w terenie dlatego mogą się zdarzać błędy. Rozbieżności w przebiegu można zgłaszać poprzez funkcję zgłoś błąd, dostępną w ORSIP. Szlaki opublikowane są w module Turystyka i kultura i aby otrzymać szczegółowe informacje o szlaku, należy wybrać narzędzie identyfikujące obiekt na mapie "i" a następnie kliknąć na wybrany szlak. Link do mapy ze szlakami http://mapy.orsip.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=64963.

szlaki

 

herb boronow 2 Władze Gminy Boronów prowadzą prace związane z przygotowaniem Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 - 2022

Strategia ta z jednej strony powinna integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych.