Zasady korzystania z boisk Orlik w Boronowie w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878).

Boisko Orlik w Boronowie będą udostępniane
w godzinach:

od poniedziałku do piątku: 16.00-21.00sobota: nieczynne
niedziela: 15.00-19.00

Obowiązują następujące zasady:

  1. na terenie obiektu może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

  2. osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
    i opuszczając obiekt, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów
    do dezynfekcji,

  3. nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego,

  4. podczas zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Istnieje możliwość zarezerwowania korzystania z boiska przez grupy
pod nr telefonów: 882145727; 506513306

Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie stawi się na miejscu
w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony
o 15 minut - na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.

 

DRODZY RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!

W związku z niepewną sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem i danymi statytystycznymi, w Polsce oraz naszym powiecie, kierując się troską o bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów, podjąłem decyzję o nie wznawianiu działalności naszego gminnego przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych do 18 maja z możliwością przedłużenia terminu w zależności od stanu epidemicznego.


W podjęciu decyzji kierowałem się opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, który nie zaleca posyłania dzieci do przedszkola w proponowanym przez rząd terminie, opinią Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie i Rady Rodziców oraz stanowiskiem włodarzy ościennych gmin.
Życzę Państwu zdrowia oraz cierpliwości w tym wciąż trwającym trudnym dla nas wszystkim okresie oraz nadziei na rychłą poprawę sytuacji, abyśmy wszyscy, również nasze przedszkolaki, mogli wrócić do naszych codziennych spraw bez obaw o zdrowie nasze i naszych bliskich.


/-/ Krzysztof Bełkot
Wójt Gminy Boronów