Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje o możliwości wyjazdu dzieci rolników w wieku 7-16 lat na kolonie.
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Boronowie ul. Dolna 2
celem zapisu, w terminie do 27 maja 2024r.

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego i Gościno k/Kołobrzegu.
Planowane terminy turnusów: turnus 1. 29.06.-07.07.2024, turnus 2. 08.07.-16.07.2024, turnus 3. 17.07.-25.07.2024, turnus 4. 26.07.-03.08.2024, turnus 5. 04.08.-12.08.2024, turnus 6. 13.08.-21.08.2024, turnus 7. 22.08.-30.08.2024.

Opłata Rodziców (rolników): 600,00 zł (całkowity koszt kolonii: 1800,00zł)
Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – na terenie Gminy.

W załączeniu wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje.