logotyp

Dnia 15 listopada 2019 r. została podpisana umowa między Gminą Boronów a Województwem Śląskim dotycząca udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Boronów w ramach realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”. Pomoc rzeczowa została przyznana Gminie Boronów w postaci 3 sztuk oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości 2 712,15 zł, które zostały przekazane do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie.

 „Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej PN.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Informacja dla mieszkańców dokonujących opłaty za gospodarowanie odpadami bezpośrednio na konto Gminy Boronów

Od 1 listopada 2019 r. opłatę za gospodarowanie odpadami prosimy przekazywać na nowe konto bankowe o numerze:

12 8288 1014 2001 0100 0450 0226

Nadleśnictwa: Brynek, Koszęcin i Świerklaniec, zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń i bioasekuracji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Koszęcin, przy ul. Sobieskiego 1 w Koszęcinie.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania Bractwo Kużnic planuje  nabory wniosków: z podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na projekt grantowy (dla organizacji pozarządowych).

Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdą beneficjenci od dnia 01.10.2019r.  na stronie bractwokuznic.pl w zakładce Aktualne nabory.
 
Wnioski będą przyjmowane w terminie: 14-29 października 2019r. Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy biura LGD "Bractwo Kuźnic" pod nr tel.  34 3274-014, z którymi mają Państwo możliwość umówienia się na bezpłatne doradztwo.