Przed Urzędem Gminy pojawił się pojemnik (opona), do którego możecie Państwo wrzucać plastikowe zakrętki. Cel szczytny, wesprzecie tym samym Bank aparatów słuchowych
Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic. W przypadku gorszej pogody pojemnik będzie znajdował się wewnątrz budynku.

nakrtki


Przypominamy, że wszystkie płatności tj. woda/ścieki, odpady, podatek można dokonywać na następujące numery kont bankowych:


86 8288 1014 2001 0000 0450 0010 - WODA, PODATKI, INNE
12 8288 1014 2001 0100 0450 0226 - ODPADY