Rondo

 

herb50 biały alfa

Bardzo wysokie miejsce zajęła nasza gmina w ogólnopolskim rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia". Ranking ten  badał jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce, a opracowany został przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wszystkie gminy były oceniane według 48 wskaźników do których należały między innymi: dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne, walory estetyczne krajobrazu, potencjał zabytków, infrastruktura kulturalna, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, atrakcyjność migracyjno-osadnicza, warunki mieszkaniowe, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3-6 lat, dostępność opieki zdrowotnej oraz jakość i dostępność edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

W tym kompleksowym zestawieniu Gmina Boronów zajęła 26 miejsce na 1592 sklasyfikowanych gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz miast do 5 tys. mieszkańców oraz drugie miejsce w województwie śląskim.

W tej samej kategorii pozostałe gminy z powiatu lublinieckiego zajmują następujące lokaty: 

 • Pawonków - 82  

 • Kochanowice - 86

 • Koszęcin - 94

 • Woźniki -158 

 • Ciasna - 169

 • Herby - 236

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

RAPORT GMINA DOBRA DO ŻYCIA

 

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, które osiągną najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.
W Gminie Boronów udało nam się uzyskać przyrost szczepień na poziomie 7,43 punktu procentowego, co oznacza, że w powiecie lublinieckim zajęliśmy drugie miejsce.
Z tego tytułu przysługuje nam nagroda w wysokości 500.000,00 zł, która musi być przeznaczona na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Gmina Boronów uzyskała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Śląskiego. W
ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021r. Gmina uzyskała pomoc
finansową w wysokości 60 000 zł na „Zagospodarowanie terenu strefy bezpiecznego postoju
wraz z funkcją obsługi turystycznej w sołectwie Hucisko”, przyczyniając się do poprawy
bezpieczeństwa oraz atrakcyjności turystycznej lokalnej społeczności.

tablica hucisko

Miło nam poinformować o bardzo wysokiej pozycji jaką zajęła nasza gmina w Rankingu Finansowym Jednostek Samorządu Terytorialnego za 2020 rok. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pod kierownictwem dr Małgorzaty Gałeckiej, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. W zestawieniu Gmina Boronów zajęła bardzo wysokie 33 miejsce na 1533 sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce. Ranking został przygotowany na podstawie 7 następujących wskaźników:

 • Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
 • Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • Udział środków europejskich w wydatkach ogółem
 • Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 • Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

Miejsca pozostałych gmin wiejskich z powiatu lublinieckiego: Ciasna – 100; Herby – 476; Koszęcin – 673; Kochanowice – 546; Pawonków – 200.

Całość opracowania dostępna tutaj: http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2021/06/Ranking-Finansowy-2020.pdf

Miasto Chełmno, gminy Gozdnica, Lyski, Gaszowice, Wielka Nieszawka, Boronów, Pszów, Lubomia, Jejkowice i Wymiarki – to pierwsza dziesiątka rankingu gmin, które w II kwartale tego roku najaktywniej korzystały z programu „Czyste Powietrze”

Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła). Programem zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który co kwartał przygotowuje – wespół z Polskim Alarmem Smogowym i we współpracy z Bankiem Światowym – ranking gmin i miast, które najaktywniej z „Czystego Powietrza” korzystają. W rankingu wygrywają te miasta i gminy, w których złożono najwięcej wniosków o dotacje z tego programu w przeliczeniu na każde 1000 domów jednorodzinnych (dzięki temu ranking jest bardziej miarodajny niż gdyby brać pod uwagę tylko samą liczbę złożonych wniosków  czy liczbę wniosków w przeliczeniu na każde 1000 mieszkańców).

W edycji rankingu za II kwartał 2021 r. rewelacyjnie wypadło woj. śląskie, a zwłaszcza powiat wodzisławski i rybnicki (m.in. dlatego, że w pierwszej dziesiątce były aż trzy gminy z powiatu rybnickiego i dwie z wodzisławskiego, a w pierwszej dwudziestce – aż siedem gmin z powiatu wodzisławskiego). Ma się czym poszczycić także powiat żagański (dwie gminy z tego powiatu są w pierwszej dziesiątce).

Na jeszcze większą uwagę zasługuje to, że niektóre miasta i gminy trafiły do pierwszej dziesiątki i pierwszej dwudziestki zarówno w rankingu za II kwartał, jak i rankingu za I kwartał 2021 r. To Radlin, Lubomia, Godów, Pszów i Gorzyce i Mszana z powiatu wodzisławskiego, Gaszowice, Świerklany i Jejkowice z powiatu rybnickiego, a także Boronów z powiatu lublinieckiego.

 RANKING ZA II KWARTAŁ 2021 R. – pierwsza dziesiątka:

 1. Chełmno – powiat chełmiński – Kujawsko-Pomorskie – liczba złożonych wniosków: 120
 2. Gmina Gozdnica – powiat żagański – Lubuskie – 20
 3. Gmina Lyski – powiat rybnicki – Śląskie – 176
 4. Gaszowice – powiat rybnicki – Śląskie – 154
 5. Wielka Nieszawska – powiat toruński – Kujawsko-Pomorskie – 71
 6. Boronów – powiat lubliniecki – Śląskie – 57
 7. Pszów – powiat wodzisławski – Śląskie – 129
 8. Lubomia – powiat wodzisławski – Śląskie – 104
 9. Jejkowice – powiat rybnicki – Śląskie – 49
 10. Wymiarki – powiat żagański – Lubuskie – 19

źródło: https://tuwartomieszkac.pl/artykuly/nowi-liderzy-czystego-powietrza/