Zapraszamy do  wysłuchania rozmowy Wójta Gminy Boronów Krzysztofa Bełkota z Grzegorzem Franki, która odbyła się na antenie radia Śląska Opinia.

ROZMOWA

Przed Urzędem Gminy pojawił się pojemnik (opona), do którego możecie Państwo wrzucać plastikowe zakrętki. Cel szczytny, wesprzecie tym samym Bank aparatów słuchowych
Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic. W przypadku gorszej pogody pojemnik będzie znajdował się wewnątrz budynku.

nakrtki


Przypominamy, że wszystkie płatności tj. woda/ścieki, odpady, podatek można dokonywać na następujące numery kont bankowych:


86 8288 1014 2001 0000 0450 0010 - WODA, PODATKI, INNE
12 8288 1014 2001 0100 0450 0226 - ODPADY