Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie poszukuje osoby z terenu gminy Boronów chętnej do pracy przy osobach starszych. Praca na umowę zlecenie od lipca 2024 r. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu osobistego lub pod numerem tel: (34) 35 39 551.

Kierownik GOPS

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2023 rok.

Dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.
Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 16.15. w sali narad Urzędu Gminy.
Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis)
Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

 

3 czerwca br. śląska Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczyna pilotaż jednego numeru telefonicznego dla wszystkich podatników z terenu woj. śląskiego. Oznacza to, że dzwoniący nie połączą się z konkretnym urzędem skarbowym, jak do tej pory, tylko z infolinią. Pod numerem 22 460 59 96 klienci KAS uzyskają ogólną informację podatkową, spersonalizowane informacje (po potwierdzeniu tożsamości), jak również umówią wizytę w US.
Start pilotażu jednej infolinii dla wszystkich urzędów skarbowych w województwie śląskim
• Śląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna pilotaż infolinii pod numerem 22 460 59 96.
• Rozpoczęcie testów planowane jest na 3 czerwca.
• Oprócz standardowych połączeń, klient będzie mógł wybrać połączenie z potwierdzeniem tożsamości poprzez telePIN i uzyskać indywidualne informacje, co dotychczas nie było możliwe przez telefon.
• Informację podatkową i celną dla całego kraju nadal świadczy Krajowa Informacja Skarbowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje o możliwości wyjazdu dzieci rolników w wieku 7-16 lat na kolonie.
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Boronowie ul. Dolna 2
celem zapisu, w terminie do 27 maja 2024r.

Miejsce kolonii: Biały Dunajec k/Zakopanego i Gościno k/Kołobrzegu.
Planowane terminy turnusów: turnus 1. 29.06.-07.07.2024, turnus 2. 08.07.-16.07.2024, turnus 3. 17.07.-25.07.2024, turnus 4. 26.07.-03.08.2024, turnus 5. 04.08.-12.08.2024, turnus 6. 13.08.-21.08.2024, turnus 7. 22.08.-30.08.2024.

Opłata Rodziców (rolników): 600,00 zł (całkowity koszt kolonii: 1800,00zł)
Transport – autokarowy, miejsce zbiórki – na terenie Gminy.

W załączeniu wszystkie dokumenty i szczegółowe informacje.

Informujemy, że na stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 opublikowane zostały wyniki naboru z działania 10.6. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_10_6_03042024. Nasz projekt partnerski pn. Projekt "Zielona Ziemia Lubliniecko-Tarnogórska montaż OZE w Mieście Kalety i Gminach Boronów, Koszęcin i Woźniki" uzyskał ocenę pozytywną jednak w związku z ograniczonymi środkami został umieszczony na liście rezerwowej. Jego realizacja uzależniona jest od zwiększenia alokacji w ramach tego naboru lub oszczędności wygenerowanych przez projekty wybrane przez Zarząd Województwa Śląskiego do realizacji.