Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej
w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania
nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.
O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane
w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.
Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2019 rok. Zgodnie z nowymi regulacjami ustawy o samorządzie gminnym, dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.
Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 roku o godzinie 16.00. w sali narad Urzędu Gminy.
Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis)
Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.


RAPORT O STANIE GMINY BORONÓW


Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Urząd Gminy w Boronowie przyjął wyzwanie Urzędu Miejskiego w Woźnikach

Gaszyn Challenge to ogólnopolska akcja, w której chodzi o pomaganie półtorarocznemu Wojtusiowi, cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni. Zasady akcji są proste. Nominowani muszą wykonać ćwiczenie - 10 pompek/przysiadów. Jeżeli je wykonają wpłacają minimum 5 zł, a jeżeli nie, to wpłacają minimum 10 zł. Pieniądze wpłacamy tu https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

Nominowani mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby/podmioty.
Urząd Gminy w Boronowie do wykonania zadania nominuje:

  • Urząd Gminy Koszęcin
  • Urząd Gminy Herby

Powodzenia !

ugchallange

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej informujemy, że pełnomocnicy  komitetów  wyborczych  lub osoby  przez nich upoważnione, mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Boronów. Zgłoszenie poprzez e-mail  nie  wymaga podpisu elektronicznego. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Termin dokonania zgłoszeń upływa w dniu 12.06.2020 r. o godzinie 14.30
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Zasady korzystania z boisk Orlik w Boronowie w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania,

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878).

Boisko Orlik w Boronowie będą udostępniane
w godzinach:

od poniedziałku do piątku: 16.00-21.00sobota: nieczynne
niedziela: 15.00-19.00

Obowiązują następujące zasady:

  1. na terenie obiektu może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

  2. osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc
    i opuszczając obiekt, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów
    do dezynfekcji,

  3. nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego,

  4. podczas zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Istnieje możliwość zarezerwowania korzystania z boiska przez grupy
pod nr telefonów: 882145727; 506513306

Rezerwacja zostaje anulowana jeśli grupa nie stawi się na miejscu
w wyznaczonym czasie. Czas każdej rezerwacji jest automatycznie skrócony
o 15 minut - na potrzeby zejścia grupy z boiska i zachowania należytej przerwy pomiędzy grupami.