WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNYCH PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Starosty Lublinieckiego z dniem 1 czerwca 2021 roku wznawiana zostaje działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Filia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zlokalizowana w Urzędzie Gminy Boronów czynna będzie w każdy czwartek w godzinach 8:30 ¸14:30. Osobą wyznaczoną do obsługi filii punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest adwokat/doradca obywatelski Andrzej Strączyński.

Wójt Gminy Boronów informuje,

że KASA Urzędu Gminy Boronów do odwołania będzie czynna w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK 8.00 - 15.00

WTOREK 8.00 - 16.00

ŚRODA 8.00 - 15.00

CZWARTEK 8.00 - 15.00

PIĄTEK 8.00 - 14.00

Przerwa codziennie w godzinach 13.00 - 14.00

Ostatniego dnia miesiąca kasa czynna do godziny 13.00

Szanowni Mieszkańcy Gminy Boronów

 • W dniu 15.02.2021 roku zamknięta została lista podstawowa inwestycji planowanych do realizacji w ramach II etapu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w zakresie paneli fotowoltaicznych. Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu można składać ankiety.Złożone ankiety będą tworzyły listę rezerwową.
 • Informujemy, iż w dniach 15.03.2021 - 15.04.2021 na terenie Gminy Boronów planowane są weryfikacje w terenie wśród osób zainteresowanych udziałem w II etapie PONE .

  Termin weryfikacji będzie ustalany indywidualnie z mieszkańcem podczas rozmowy telefonicznej.

  Prosimy o zachowanie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

 

Gmina Boronów wraz z koordynatorem projektu ogłasza wstępny nabór firm wykonawczych zainteresowanych udziałem w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji etap II w zakresie paneli fotowoltaicznych.

Wstępne dokumenty wykonawcy należy przygotować zgodnie z formularzem zgłoszeniowym Wykonawcy oraz akceptacją warunków technicznych.

Dokumenty należy wysłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości Gminy Boronów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania dokumentów bez ograniczeń.

Po zweryfikowaniu dokumentów, firma zostanie wprowadzona na wstępną listę firm uprawnionych do montażu na terenie Gminy Boronów.

W przypadku firm biorących udział w I etapie PONE, należy złożyć jedynie aktualne dokumenty: zaświadczenie ZUS i US oraz aktualną polisę ubezpieczeniową.

Po uchwaleniu regulaminu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Boronów etap II, firmy zostaną poproszone o akceptację zapisów Regulaminu.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki :

W związku z licznymi  zapytaniami mieszkańców informujemy, że firmy proponujące montaż instalacji fotowoltaicznych  w żaden sposób i w żadnym zakresie nie współpracują  z Urzędem Gminy w Boronowie.

Prosimy o ostrożność, gdyż docierają do nas sygnały, o proponowaniu przez te firmy  niekorzystnych warunków cenowych i technicznych. .


Wójt Gminy Boronów informuje, że termin naboru ankiet do Programu Ograniczania
Niskiej Emisji - montaż instalacji fotowoltaicznych etap II został przedłużony
do dnia 15 lutego 2021r.


Wójt Gminy Boronów

/-/ Krzysztof Bełkot

 

 

Wójt Gminy Boronów informuje, że w 2021 roku w Naszej Gminie będzie kontynuowany Program Ograniczania Niskiej Emisji w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych. Programem planujemy objąć 100 budynków mieszkalnych.

            Mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych oraz uzyskaniem dofinansowania prosimy o wypełnienie ankiety wstępnej i złożenie jej w terminie od 04 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021r. w tut. urzędzie.

            Maksymalne dofinansowanie dla jednego budynku wynosi do 7.000,00 zł  brutto, lecz nie wiecej niż 60 % kosztów kwalifikowanych.

            W ramach programu zawierane będą tzw. umowy trójstronne pomiędzy Operatorem działającym w imieniu gminy, Inwestorem (Mieszkańcem) i Wykonawcą na podstawie których dotacja przekazana zostanie przez gminę bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, natomiast mieszkaniec wpłaci Wykonawcy tylko część kosztów finansowanych przez niego.

            Mieszkaniec sam dokona wyboru firmy z listy otwartej firmy zgłoszonych - chętnych do wykonania montażu instalacji fotowoltaicznych.

            Środki na realizację programu pochodzić będą z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW
w Katowicach.

O zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ankiety złożone przed wyznaczonym terminem oraz w pierwszym naborze nie będą rozpatrywane.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, które planują dokonać montażu instalacji fotowoltaicznych mogą także ubiegać się o dotację w wysokości do 5.000,00 zł. w ramach Programu Czyste Powietrze (warunkiem uzyskanie dotacji jest jednak wymiana przez mieszkańca starego źródła ciepła), a także skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

ANKIETA MIESZKAŃCA ZWIĄZANA Z MONTAŻEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

W dniu 22.01.2020 r. , w Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie, z inicjatywy Wójta Gminy Boronów Krzysztof Bełkot oraz Burmistrza Lublińca Edwarda Maniury odbyło się spotkanie samorządowców Ziemi Lublinieckiej, w którym uczestniczyli:

 1. Starosta Powiatu Lublinieckiego – Joachim Smyła
 2. Burmistrz Lublińca – Edward Maniura
 3. Zastępca Burmistrza Lublińca – Anna Jończyk Drzymała
 4. Burmistrz Woźnik – Michał Aloszko
 5. Wójt Gminy Herby – Iwona Burek
 6. Wójt Gminy Pawonków – Joanna Wons – Kleta
 7. Wójt Gminy Ciasna – Zdzisław Kulej
 8. Wójt Gminy Koszęcin – Zbigniew Seniów
 9. Wójt Gminy Kochanowice – Ireneusz Czech
 10. Wójt Gminy Boronów – Krzysztof Bełkot

Podczas spotkanie zostały omówione następujące tematy:

 1. Sytuacja epidemiologicznej w gminach Powiatu Lublinieckiego, z uwzględnieniem nałożonego na samorządy decyzją Wojewody Śląskiego obowiązku dowozu mieszkańców na szczepienia przeciw COVID - 19
 2. Sprawozdanie Burmistrza Lublińca z działalności w Zarządzie Subregionu Centralnego, w tym omówienie planowanych wspólnych projektów z nowego budżetu Unii Europejskiej.
 3. Sprawy różne