Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
W rankingu wygrywają te miasta i gminy, w których złożono najwięcej wniosków o dotacje z tego programu w przeliczeniu na każde 1000 domów jednorodzinnych (dzięki temu ranking jest bardziej miarodajny niż gdyby brać pod uwagę tylko samą liczbę złożonych wniosków czy liczbę wniosków w przeliczeniu na każde 1000 mieszkańców).
Z przyjemnością informujemy, że po podsumowaniu danych za 2021 rok, Gmina Boronów okazała się najlepsza w Polsce pod względem liczby złożonych wniosków na 1000 budynków do Programu Czyste Powietrze!
Państwowy program „Czyste Powietrze” to program, z którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na ich ocieplenie (termomodernizację) oraz na wymianę starego pieca na nowe proekologiczne źródło ciepła (np. na piec gazowy lub na pompę ciepła).
Przypominamy, że w siedzibie Urzędu Gminy nasi mieszkańcy mogą uzyskać niezbędne informacje, a także pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie. Punkt Konsultacyjny mieści się na II piętrze w pokoju nr 7.
10 najlepszych gmin z rocznego rankingu:

ranking

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Boronów za 2021 rok. Dokument ten prezentuje się mieszkańcom oraz radnym, aby umożliwić ocenę działalności Wójta Gminy w poprzednim roku kalendarzowym.

Sesja Rady Gminy Boronów, na której przeprowadzona zostanie debata nad raportem odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku o godzinie 16.15. w sali narad Urzędu Gminy.

Każdy z mieszkańców może zgłosić swój udział debacie. Warunkiem dopuszczenia do dyskusji jest złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno zawierać imię nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie oraz listę popierających ją osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis)

Zgłoszenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

RAPORT O STANIE GMINY

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE

Komisja Rządowego Funduszu "Polski Ład" zakończyła prace dotyczące drugiego naboru wniosków składanych przez samorządy i mamy do przekazania bardzo dobre informacje: dwa złożone przez nas wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Pierwszy z nich to Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie. Całkowity koszt inwestycji to 7.600.880,94 zł brutto  a uzyskane dofinansowanie to kwota 6.840.792,85 zł.

Inwestycja zakłada wykonanie budynku, który będzie podzielony na trzy strefy. Pierwsza mieszcząca administracyjne pomieszczenia klubu sportowego, druga przeznaczona dla zawodników, sędziów, trenerów oraz osób obsługujących treningi i zawody sportowe w skład której wchodzą pomieszczenia szatniowe, węzły sanitarne, pomieszczenia pomocnicze i magazynowe. Trzecia część to strefa ćwiczeń i wypoczynku w postaci siłowni , sauny oraz kręgielni.

Drugi zaakceptowany projekt to Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie w ramach której zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych budynków, docieplenie stropodachu oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z szybami selektywnymi poprawiającymi komfort uczniom i nauczycielom.

Ponadto zostaną zainstalowane w szkole  2 instalacje fotowoltaiczne. Pierwsza o łącznej mocy 49,2kWp oraz druga o łącznej mocy 16 kWp. Całkowity koszt inwestycji to 2.000.000,00 zł brutto a uzyskane dofinansowanie to kwota 1.700.000,00 zł. To największe dotacje ze środków zewnętrznych, jakie Gmina Boronów otrzymała  w całej swojej dotychczasowej historii.

                                                                                                                                       Wójt Gminy Boronów

                                                                                                                                                           Krzysztof Bełkot

 

gmina boronow

Podczas marcowej sesji Rada Gminy w Boronowie podjęła uchwały o nowej metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła nowe stawki opłaty. Od 1 maja 2022r. nowa stawka za odpady zbierane selektywnie będzie wynosić 26 zł od osoby/miesiąc.

Stawka "karna" za nieprzestrzeganie obowiązku segregowania odpadów wynosi 52 zł od osoby/miesiąc. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku segregowania odpadów, wystawiona zostanie decyzja naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w "karnej" wyższej wysokości.

W przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji uchwalono zwolnienie z części opłaty, wynoszące 1,10 zł od osoby/miesiąc (dotyczy budynków jednorodzinnych). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim BIO odpadów.

W związku ze zmianą metody obliczania opłaty za odpady komunalne w terminie od 1 maja do 10 czerwca 2022r. wszyscy mieszkańcy Gminy Boronów, na których złożona jest deklaracja na odpady muszą zgłosić się do Urzędu Gminy w Boronowie (pokój nr 8) celem złożenia nowej deklaracji na odpady na nowym formularzu i według nowej metody obliczenia stawki. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty za odpady.

Mieszkańcy Gminy Boronów, którzy przyjęli obywateli Ukrainy –  uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko – ukraińską od dnia  24 lutego 2022 r i posiadają numer PESEL   oraz  zapewniają im zakwaterowanie   i wyżywienie mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na osobę za dzień.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane :

  • na wniosek według wzoru określonego w rozporządzeniu,
  • wniosek składa się w Urzędzie Gminy Boronów - pokój Nr 11 - sekretariat
  • świadczenie wynosi 40 zł na jedną osobę za dzień i przysługuje tylko w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy,
  • świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane  z dołu,

 

WNIOSEK

KLAUZULA INFROMACYJNA RODO

W związku z licznymi informacjami w ostatnich dniach od mieszkańców Gminy Boronów informujemy, że firmy, które odwiedzają mieszkańców gminy, proponujące montaż źródeł ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych, w żaden sposób i w żadnym zakresie nie współpracują z Urzędem Gminy w Boronowie

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

Szczegóły tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. Всі громадяни, які втекли від війни з території України, можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг на території Польщі. Це стосується осіб, які мають відповідний документ, виданий Прикордонною Службою або мають печатку в закордонному паспорті, яка надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022.

Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html